Koulutus

Koulutustoiminnasta vastaa seuran hallitus, jonka jäsenille voi tehdä ehdotuksia seuran järjestämästä koulutuksesta.

Rannikkolaivurikurssi 2024

Vakkaopistossa alkaa rannikkolaivurikurssi maanantaina 16.9.2024 klo 18.00, mikäli kurssille saadaan vähintään 8 osallistujaa. Kurssille saadaan käyttöön uunituore, hyväksi mainittu oppikirja. Kurssilla käydään läpi Suomen Navigaatioliiton uusien tutkintovaatimusten mukainen opiskeluohjelma.

Saaristolaivurikurssi 2024

Vakkaopistossa järjestettiin saaristolaivurikurssi 18.1. - 18.4.2024 välisenä aikana torstaisin klo 18.00 - 20.10. Vastaava tutkinto järjestettiin 19.4.2024.

Laivuritutkinnot

Laivuritutkinnot  järjestetään tarpeen mukaan. Ilmoittautuminen IK:n järjestämään tutkintoon tulee suorittaa vähintään kolme viikkoa ennen tutkintopäivää seuran kommodorille.
Seuraavat tutkintotilaisuudet ovat 20.9.2024 ja 13.12.2024 klo 18.00 - 22.00.

CEVNI-kurssi 
Oletko kiinnostunut hakemaan kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa?
Jos olet aikeissa veneillä Keski-Euroopan sisäisillä kanava- ja jokireiteillä sinulla täytyy olla pätevyyskirjassa I-merkintä. I-merkintää varten täytyy opiskella Euroopan sisävesiliikenteen säännöt eli käydä CEVNI-kurssi ja suorittaa vastaava tutkinto. Kurssi on kaksipäiväinen. Kurssin päätteeksi suoritetaan tutkinto. Jos vähintään viisi henkilöä on asiasta kiinnostunut seura järjestää kurssin ja tutkinnon. Ilmoita kiinnostuksesi kommodorille. Kurssiviikonloppu sovitaan erikseen.
 
Muu koulutus

Jäsenistön toivomuksia muun koulutuksen osalta pyritään toteuttamaan. Tee ehdotus seuran hallitukselle aiheesta, josta haluaisit järjestettävän koulutusta. 


Merenkulkuoppi


Seura järjestää omana toimintanaan tai yhteistyössä Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa merenkulkuopin koulutusta veneilyä harrastaville ja muillekin merenkulusta kiinnostuneille. Merenkulkuoppi on oppiaine navigoinnista ja vesillä liikkumisen teoriasta. Merenkulkuoppi jaotellaan kahteen osaan, maantieteelliseen ja tähtitieteelliseen merenkulkuoppiin. 

Merenkulkuoppia opetamme Suomen Navigaatioliiton opetusohjelmaan ja kurssimateriaaliin tukeutuen. Ensimmäisenä tasona on saaristomerenkulkuopin kurssi,  joka on maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi. Sen jatkokurssina tulee rannikkomerenkulkuopin kurssi. Kolmantena tasona voi opiskella tähtitieteellistä merenkulkuoppia. Jokaisen kurssitason jälkeen on mahdollisuus osallistua vastaavaan tutkintoon. Tutkinnot on suoritettava "arvojärjestyksessä". Tutkinnon hyväksytysti suorittanut on sitten oikeutettu käyttämään saaristo-, rannikko- tai avomerilaivurin nimikettä ja vastaavia tunnuksia.

Saaristomerenkulkuoppi

Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen ensimmäisen tason kurssi on nimeltään saaristomerenkulkuopin kurssi,  joka antaa perustiedot vesillä liikkumisesta, merikartasta ja sen käytöstä, paikanmäärityksestä, merenkulun turvalaitteista, reitin suunnittelusta ja vesiliikenteen säädöksistä. Kurssiin sisältyy harjoitustehtävien suorittamisia sekä tunnilla että kotitehtävinä.

Kurssi kestää yhden lukukauden, alkaen joko syyskuussa tai tammikuussa.

Opiskelumateriaalina käytetään Suomen Navigaatioliiton julkaisemaa oppikirjaa ja harjoitusmerikarttaa. Lisäksi kurssilla tarvitaan astelevy, (yhdenkäden) harppi, viivain, taskulaskin ja muistiinpanovälineet. Opiskelumateriaalin ja -tarvikkeiden  yhteistilauksesta sovitaan ensimmäisellä opintokerralla. Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 85 euroa.

Kurssin päätteeksi seura järjestää halukkaille mahdollisuuden suorittaa valtakunnallinen, Suomen Navigaatioliiton laatima saaristomerenkulkuopin tutkinto. Tutkinto ja diplomi hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta  maksaa 50 euroa seuraan liittyneiltä jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta tutkintoon osallistujilta peritään 50 euron tutkintomaksu ja heille Suomen Navigaatioliitto lähettää pyydettäessä todistuksen (40 €) mikäli tutkinto on suoritettu hyväksytysti. 

 

Rannikkomerenkulkuoppi

Rannikkomerenkulkuopin kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen toinen taso. Kyseessä on saaristomerenkulkuopin kurssin tietoja täydentävä kurssi, jonka ohjelmassa on lisää paikanmääritystekniikoita, paikanmääritys sorron ja virran vallitessa, vuorovesiopin perusteet, veneen elektroniset laitteet, veneilijän sääoppi ja ulkomaanliikenteen säädökset. Kurssiin sisältyy harjoitustehtävien suorittamisia sekä tunnilla että kotitehtävinä.

Kurssille osallistujilta edellytetään aikaisemmin käytyä saaristomerenkulkuopin kurssia tai vastaavien tietojen hallintaa.

Kurssi kestää yhden lukukauden.

Opiskelumateriaalina käytetään Suomen Navigaatioliiton julkaisemaa oppikirjaa sekä harjoitusmerikarttaa. Myös saaristomerenkulkuopin opiskelumateriaali ja -tarvikkeet sekä lyijyllinen harppi on hyvä olla käytettävissä. Opiskelumateriaalin ja -tarvikkeiden  yhteistilauksesta sovitaan ensimmäisellä opintokerralla. Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 50 euroa.

Kurssin päätteeksi järjestetään halukkaille mahdollisuus suorittaa rannikkomerenkulkuopin tutkinto. Rannikkomerenkulkuopin tutkintoa ei voi suorittaa suorittamatta ensin saaristomerenkulkuopin tutkintoa. Tutkinto ja diplomi hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta maksaa 50 euroa seuran jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta tutkintoon osallistujilta peritään 50 euron tutkintomaksu ja heille Suomen Navigaatioliito lähettää pyydettäessä todistuksen (40 €) hyväksytystä tutkintosuorituksesta.

 

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi

Tähtitieteellisen merenkulkuopin kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen kolmas, ylin taso. Kurssi antaa teoreettiset valmiudet avomerellä tapahtuvaan paikanmääritykseen. Kurssilla opiskellaan tuhti annos tähtitiedettä, taivaankappaleiden liikkeitä, tarkkaa ajanmääritystä ja tähtien tunnistamista. Tutustutaan sekstanttiin ja opiskellaan kuinka sen ja merenkulun taulukkokirjojen avulla tehdään paikanmääritys. Kurssin aikana suoritetaan huomattava määrä harjoitustehtäviä.

Kurssille osallistujilta edellytetään aikaisemmin suoritettua saaristo- ja rannikkomerenkulkuopin kurssia  tai vastaavia tietoja. Kurssi kestää yhden lukuvuoden, alkaen syyskaudella ja loppuu seuraavana keväänä.

Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 90 euroa.

Kurssin päätteeksi järjestetään halukkaille mahdollisuus suorittaa tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto (edellytyksenä on aikaisemmin hyväksytysti suoritettu saaristo- ja rannikkomerenkulkuopin tutkinto). Tutkinto ja diplomi hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta maksaa 50 euroa seuran jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta tutkintoon osallistujilta peritään 50 euron tutkintomaksu ja heille Suomen Navigaatioliitto lähettää pyydettäessä todistuksen (40 €) hyväksytystä tutkintosuorituksesta.
 

CEVNI-kurssilla opetellaan Euroopan sisävesiliikenteen sääntöjä


Voidaksesi veneillä vilkkaasti liikennöidyillä Keski-Euroopan joki-, järvi- ja kanavareitistöillä, sinun tulee tuntea Euroopan sisävesiliikenteen säännöt. CEVNI-kurssilla opiskellaan nämä säännöt siten, että voit osallistua välittömästi kurssin jälkeen seuran järjestämään CEVNI-tutkintoon. Hyväksytysti tämän tutkinnon sekä rannikkolaivuritutkinnon suorittaneella on mahdollisuus anoa "I"-merkinnällä (Inland Waterways) varustettua kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa. Merenkulkulaitos on myöntänyt 1.1.2004 alkaen näitä YK:n Euroopan talouskomission vaatimusten mukaisia pätevyyskirjoja, nykyisin pätevyyskirjat myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Pätevyyskirjan muihin vaatimuksiin voi tutustua Traficomin nettisivuilta (www.traficom.fi).

Kurssilla käytettävä oppikirja sekä tutkinto ja diplomi (seuran jäsenille) tai todistus (seuran ulkopuolisille) maksavat yhteensä noin 70 €.

Kurssien materiaalikustannukset ja tutkintojen hinnat voivat muuttua.

 


 

Merikartta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdenkäden harppi

 

 

 

Saaristolaivurin viiri

 

 

 

 

  

 

 

 

Rannikkolaivurin viiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avumerilaivurin viiri

 

 

 

 

 

 

Hinaajan päivämerkki
Hinaajan valot