Koulutus

 

Laivurikurssien opettajaksi?

 

Oletko kiinnostunut toimimaan laivurikurssien opettajana Vakka-opistossa? Mikäli näin on, ota yhteyttä Aarre Salmeen puh. 050 313 0050.

 

Koulutusohjelma vuodelle 2018


Koulutustoiminnasta vastaa kommodori. Hänelle voi tehdä ehdotuksia koulutuksesta ja kysellä mahdollisista järjestettävistä koulutustilaisuuksista.
Vakka-opistossa järjestetään saaristolaivurikurssi 24.9. alkaa. Opettajana toimii Raimo Laaksonen Turun Navigaatioseurasta.

 

Koulutusohjelma vuodelle 2017 


Kevätkaudella  25.3.2017  järjestetään  yhyeistyössä Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa kaikille avoin veneilijän  köysi- ja solmukurssi Uudessakaupungissa. Kurssiin osallistuvilta peritään kansalaisopiston kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu. 
Kurssilla käydään läpi köysien ominaisuuksia, mitä vaatimuksia veneköysille  tulee vesiliikenneasetuksesta ja mitä vapaaehtoisesta veneen katsastusvaatimuksista. Lisäksi opetellaan muutaman veneilijälle tärkeän solmun tekeminen, rihmataan köyden pää ja opetellaan pleissaamaan köyden päähän silmukka.

Laivuritutkinnot järjestetään tarpeen mukaan huhti- ja joulukuussa.


Jäsenistön toivomuksia muun koulutuksen osalta pyritään toteuttamaan. Tee ehdotus seuran kommodorille aiheesta, josta haluaisit järjestettävän koulutusta. 

 

Merenkulkuoppi


Seura järjestää omana toimintanaan tai yhteistyössä Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa merenkulkuopin koulutusta veneilyä harrastaville ja muillekin merenkulusta kiinnostuneille. Merenkulkuoppi on oppiaine navigoinnista ja vesillä liikkumisen teoriasta. Merenkulkuoppi jaotellaan kahteen osaan, maantieteelliseen ja tähtitieteelliseen merenkulkuoppiin. 

Merenkulkuoppia opetamme Suomen Navigaatioliiton opetusohjelmaan ja kurssimateriaaliin tukeutuen. Ensimmäisenä tasona on saaristomerenkulkuopin kurssi,  joka on maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi. Sen jatkokurssina tulee rannikkomerenkulkuopin kurssin. Kolmantena tasona voi opiskella tähtitieteellistä merenkulkuoppia. Jokaisen kurssitason jälkeen on mahdollisuus osallistua vastaavaan tutkintoon. Tutkinnot on suoritettava "arvojärjestyksessä". Tutkinnon hyväksytysti suorittanut on sitten oikeutettu käyttämään saaristo-, rannikko- tai avomerilaivurin nimikettä ja vastaavia tunnuksia.
 

 Saaristomerenkulkuoppi
 

Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen ensimmäisen tason kurssi on nimeltään saaristomerenkulkuopin kurssi,  joka antaa perustiedot vesillä liikkumisesta, merikartasta ja sen käytöstä, paikanmäärityksestä, merenkulun turvalaitteista, reitin suunnittelusta ja vesiliikenteen säädöksistä. Kurssiin sisältyy paljon harjoitustehtävien suorittamisia sekä tunnilla että kotitehtävinä.

Kurssi kestää yhden lukukauden, alkaen joko syyskuussa tai tammikuussa.

Opiskelumateriaalina käytetään Suomen Navigaatioliiton julkaisemaa oppikirjaa, harjoitusmerikarttaa ja harjoitusmerikarttojen loistoluetteloa. Lisäksi kurssilla tarvitaan astelevy, (yhdenkäden)harppi, viivain, taskulastin ja muistiinpanovälineet. Opiskelumateriaalin ja -tarvikkeiden  yhteistilauksesta sovitaan ensimmäisellä opintokerralla. Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 85 euroa.

Kurssin päätteeksi,  joulukuussa tai huhtikuussa seura järjestää halukkaille mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen, Suomen Navigaatioliiton laatima saaristomerenkulkuopin tutkinto. Tutkinto ja diplomi hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta  maksaa 40 euroa seuraan liittyneiltä jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta, tutkintoon osallistujilta peritään 50 euron tutkintomaksu ja heille Suomen Navigaatioliito lähettää pyydettäessä todistuksen (30€) mikäli tutkinto on suoritettu hyväksytysti. 


 
Rannikkomerenkulkuoppi


Rannikkomerenkulkuopin kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen toinen taso. Kyseessä on saaristomerenkulkuopin kurssin tietoja täydentävä kurssi, jonka ohjelmassa on lisää paikanmääritystekniikoita, paikanmääritys sorron ja virran vallitessa, vuorovesiopin perusteet, merkintälasku, veneen elektroniset laitteet, veneilijän sääoppi ja ulkomaanliikenteen säädökset. Kurssiin sisältyy paljon harjoitustehtävien suorittamisia sekä tunnilla että kotitehtävinä.

Kurssille osallistujilta edellytetään aikaisemmin käytyä saaristomerenkulkuopin kurssia  tai vastaavien tietojen hallintaa.

Kurssi kestää yhden lukukauden.

Opiskelumateriaalina käytetään Suomen Navigaatioliiton julkaisemaa oppikirjaa sekä harjoitusmerikarttaa. Myös saaristomerenkulkuopin opiskelumateriaali ja -tarvikkeet sekä lyijyllinen harppi on hyvä olla käytettävissä. Opiskelumateriaalin ja -tarvikkeiden  yhteistilauksesta sovitaan ensimmäisellä opintokerralla. Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 45 euroa.

Kurssin päätteeksi järjestetään halukkaille mahdollisuus suorittaa rannikkomerenkulkuopin tutkinto. Rannikkomerenkulkuopin tutkintoa ei voi suorittaa suorittamatta ensin saaristomerenkulkuopin tutkintoa. Tutkinto ja diplomi hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta maksaa 40 euroa seuraan  jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta, tutkintoon osallistujilta peritään 50 euron tutkintomaksu ja heille Suomen Navigaatioliito lähettää pyydettäessä todistuksen (30 €) hyväksytystä tutkintosuorituksesta. 

   Tähtitieteellinen merenkulkuoppi

Tähtitieteellisen merenkulkuopin kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssivaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen kolmas, ylin taso. Kurssi antaa teoreettiset valmiudet avomerellä tapahtuvaan paikanmääritykseen. Kurssilla opiskellaan tuhti annos tähtitiedettä, taivaankappaleiden liikkeitä, tarkkaa ajanmääritystä ja tähtien tunnistamista. Tutustutaan sekstanttiin ja opiskellaan kuinka sen ja merenkulun taulukkokirjojen avulla tehdään paikanmääritys. Kurssin aikana suoritetaan huomattava määrä harjoitustehtäviä.

Kurssille osallistujilta edellytetään aikaisemmin suoritettua saaristo- ja rannikkomerenkulkuopin kurssia  tai vastaavia tietoja. Kurssi kestää yhden lukuvuoden, alkaen syyskaudella ja loppuu seuraavana keväänä.

Kurssin materiaalikustannukset ovat noin 85 euroa.

Kurssin päätteeksi, huhtikuussa järjestetään halukkaille mahdollisuus suorittaa tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto (edellytyksenä on aikaisemmin suoritettu saaristo- ja rannikkomerenkulkuopin tutkinto). Tutkinto ja diplomi hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta maksaa 40 euroa seuraan  jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta, tutkintoon osallistujilta peritään 50 euron tutkintomaksu ja heille Suomen Navigaatioliito lähettää pyydettäessä todistuksen (30 €) hyväksytystä tutkintosuorituksesta.

CEVNI-kurssilla opetellaan Euroopan sisävesiliikenteen sääntöjä


Voidaksesi veneillä vilkkaasti liikennöidyillä Keski-Euroopan joki-, järvi- ja kanavareitistöillä, sinun tulee tuntea Euroopan sisävesiliikenteen säännöt. CEVNI-kurssilla opiskellaan nämä säännöt siten, että voit osallistua välittömästi kurssin jälkeen  seuran järjestämään CEVNI-tutkintoon. Hyväksytysti tämän tutkinnon sekä rannikkolaivuritutkinnon suorittaneella on mahdollisuus anoa "I" -merkinnällä (Inland Waterways) varustettua kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa. Merenkulkulaitos on myöntänyt 1.1. 2004 alkaen näitä YK:n Euroopan talouskomission vaatimusten mukaisia pätevyyskirjoja, nykyisin pätevyyskirjat myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Pätevyyskirjan muihin vaatimuksiin voi tutustua  Liikenteen turvallisuusviraston nettisivuilta.

Kurssilla käytettävä oppikirja sekä tutkinto- ja todistus maksavat yhteensä noin 60 €.